Generalforsamling i Kunsthal ULYS

Indkaldelse til ULYS årlige general forsamling, den 30. april kl. 19 i OTG, Havnegade 57, Odense C.

Vel mødt.

Det er vigtigt at medlemmer betaler kontingent inden mødet, for at kunne stemme og være med til mødet.

Dagsordenen er:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.