Havnekulturfestivalen 2016

Kunstlaboratorium ULYS event ved Havnekulturfestivalen
På taget over Kunsthallen ULYS vil der fra den 27 – 29 maj fredag kl 17 – 20 – lørdag kl 10 – 20  søn kl 10 – 17  i forbindelse med Havnekulturfestivalen være mulighed for at se en utilgængelig installation .
Som bliver live-optaget på forskellige tider under hele festivalen af Skylevel drone flyver.
Der bliver desuden fremvist løbende under festivalen en ny videofilm Pass Port 30 min varighed af Alex Burceff og Lars Mikkes, med unikke filmoptagelser fra FAF lokation og havneområdet m.m. som publikum kan opleve samtidig med et kig ind i den nye store 3 udstilling i kunsthal ULYS.
Et kæmpe lærred på 3.70  x 8 m vil kunstneren Lars Mikkes kunne følges male på uden for Kunsthallens indgang det vil ske på forskellige tidspunkter under hele festivalen.
Filminstruktøren Alex Burceff vil også være til stede ved kunsthallen og lave små filmoptagelser og diverse interview og vise nogle af sine kortfilm, samt fortælle om det nye filmlaboratorium i Polymeren ved Årslev.
Arkitekten Kilian Ulsamer og Clemens Hoyer vil desuden præsentere nogle arkitekttegninger “ Urban Breeding Ground Silo Ø ” forslag til ny forvandling af havnens rå beton bygninger på Faføen.

image

image

image

Kunstlaboratorium ULYS ( Flygtninge kunst )

Læs anmeldelse : Kunstavisen

Kunstlaboratoriet ULYS #1 ‘Flygtninge Kunst (ind/ud)’

Åbningstid:
mandag og torsdag kl. 16 – 19 “samt mulighed for åbent ved forud aftale ”
Entre 35 kr

fra 10.marts til 14. april.

KUNSTLABORATORIET
Kunstlaboratorium ULYS et ønske om noget andet og mere end det allerede eksisterende.
Det er en formidling af det processuelle og ufærdige.
Kunstlaboratoriet er en håndsrækning til det flygtige.
Det er et eksperiment.
Det er et grænseland mellem udstillingssted og atelier, mellem kunstner og beskuer. Kunstlaboratoriet er post-avantgardistisk grundforskning.

FLYGTNINGE KUNST (IND/UD)
Kunstneren Lars Mikkes har formgivet en fortælling, der indbyder på en mytisk rejse i hallens akustik og historik. Abstrakte, futuristiske landskaber skyder op i den store hal – skabt med dele fra maskiner og andre elementer fundet på stedet.
I de sidste måneders arbejde på flygtninge installationen og i takt med den fremherskende flygtningekrise kunne Mikkes mærke at den blev mere og mere indtrængende ind i installationen – det ses tydeligt i værket ( Vind Teltet ) hvor ventilatorer står i en kreds og et telt i midten – “en kunstig vind der kommer fra alle sider der gør at teltet ikke kan flytte sig ” som en metafor for den skæbne mange flygtninge befinder sig i.
I et andet skelsættende værk ( ind ud ) ses en kreds af sorte dokumentmapper stående rundt om et torv og en stor arkivboks står stående udenfor og vogter majestætisk – to af mapperne skiller sig ud – på den ene mappe står der ind og på den anden ud…
Ind/ud inviterer til, at man ser bevægelsen som flygtningene gør IND igennem et bart landskab og UD i det frodige.
Gæstekunstner Holger Klintholm deltager med installations værket ANTROPOCÆNIA 2016

ADRESSE / KONTAKT:
Gl. Havnekaj 25 “indgang forenden af FAF øen” 5000 Odense C
Telefon : 26714595
mail: kunstinstallationer@gmail.com
www.larsmikkes.dk
www.ulys.dk

Følg græsrodskunsten i Odense:
https://www.facebook.com/kunsthalulys

Udvalgte værker fra Flygtninge kunst installation. 

image

Ind/ud  5 x 5 m blandet materiale 2016

image

ANTROPOCÆNIA  2 x 1 m blandet materiale  af Holger Klintholm  2015

image

Omringet  250 x 250 cm blandet materiale 2016

image

Vindteltet  4 x 4 m blandet materiale 2016

image

Den futuristiske by  3 x 3 m blandet materiale 2016

image

Falden Engel  200 x 120 cm blandet materiale 2016

image

Afrevet flugt  120 x 320 cm blandet materiale 2016

image

Empire Towers  120 x 130 cm blandet materiale 2016