Det Fynske Kunstakademis 3. års-udstilling 2018 hos Kunsthal ULYS

Kunsthallen byder igen i år de studerende på Det Fynske Kunstakademi indenfor i rummet på siloøen.
Herunder pressemeddelelsen:

Det Fynske Kunstakademis 3. års-udstilling 2018

27. april – 12. maj 2018
Fernisering torsdag d. 26. april kl. 17.00–21.00
Kunsthal ULYS, Gl. Havnekaj 25, 5000 Odense C

3 års-udstillingen på Det Fynske Kunstakademi er en årligt tilbagevendende gruppeudstilling,
der markerer afslutningen på de studerendes grunduddannelse og dermed tre års kunstnerisk
arbejde. I år afslutter ti studerende grunduddannelsen, hvilket fejres med nye værker produceret
specifikt til denne lejlighed. Udstillingen kan ses i forhallen til Kunsthal ULYS på Odense Havn.
Den er et billede på en årgang, en generation og skabte venskaber. Men også en præsentation
af ti individuelle værker, der afspejler den enkelte kunstners praksis og aktuelle fokus.

Kendetegnet for denne årgang er bl.a. interesser i krop og materialitetsforståelse, det stedsspe-
cifikke, korrespondance og skift mellem digitale og analoge metoder. Dette afspejles f.eks. i ar-
bejdet med udstillingens pressemateriale, der både fungerer som en fælles formuleret invitation
til udstillingen såvel som et værk af en af de medvirkende kunstnere. Dette ses også tydeligt i de
enkelte værker, som på hver deres måde demonstrerer det kollektive aspekt af kunstpraksissen,
men som også fremstår som gennemarbejdede selvstændige udtryk.

Som et fælles omdrejningspunkt kredser mange af værkerne omkring landskabet; det være sig
det fysiske landskab og landskabet som motiv, det mentale eller fænomenologiske landskab og
det politiske landskab. Det er således et fælles ønske at vise et mangfoldigt landskab på tværs
af nationaliteter, medier og forskelligheder med en udstilling, der ser fremad og åbner sig udad.

De enkelte kunstnere gør brug af medier som video, tegning, foto, skulptur og installation.

Kunstnerne på udstillingen er:
Selina Rom Andersen, Unnur Björnsdóttir, Ditte Marie Frost Clausen, Rune Viggo Jørgensen,
Sara Arenfeldt Kragh, Morten Larsen, Mette Rasmussen, Emil Skamstrup, Marie Vedel, Elina
Bergmark Wiberg.

For yderligere information om udstillingen samt det fulde program se facebook eller kontakt vej-
leder på forløbet, billedkunstner Merete Vyff Slyngborg på meretevyff@gmail.com

For information om Det Fynske Kunstakademi kontakt rektor Lars Bent Petersen på lbp@det-
fynskekunstakademi.dk

Kunsthal ULYS åbningstider:
Torsdag – søndag kl. 12.00–16.00
http://ulys.dk/

Program for åbningsaftenen:
Kl. 17.00 Udstillingen åbner
Kl. 17.30 Taler ved billedkunstner Merete Vyff Slyngborg og studerende Mette Rasmussen
Kl. 18.00 Performance af Selina Rom Andersen og Marie Vedel
Kl. 19.30 Performance af Sara Arenfeldt Kragh

This world Rejects me!

Kunsthal ULYS præsenterer en multifacetteret udstilling om afvisninger!

Kom til fernisering med drinks, snacks og musik d. 19 april. kl 19-23.

Vi anser afvisninger som værende nogle af de mest formative oplevelser i et menneskes liv og følgelig udstillingen som potentielt en af de vigtigste i nyere tid.

Link til facebook begivenhed